Op deze studiedag willen we stilstaan bij de grote uitdagingen waar de huidige tijdgeest de psychoanalyse voor stelt. Hoe kan zij zich verhouden tot de vragen die in deze tijd aan behandelaars worden gesteld, waarin aangedrongen wordt op empirisch verifieerbare behandelingsresultaten?

 

Sprekers

Het thema, 'Psychoanalyse: oude dromen, nieuwe wegen', wordt belicht door Mattias Desmet, Eva Prinsen, Arjen Schut, Myriam van Gael en Michel Thys.

 

Praktische informatie

Het symposium vindt plaats op 26 september 2015 in het Kloosterhotel ZIN in Vught. Deelnamekosten zijn € 75,- inclusief lunch en borrel. Voor meer informatie en om u aan te melden, stuur een e-mail naar tvpa@uitgeverijboom.nl.

 


 

Bekijk de flyer over het lustrumsymposium voor het volledige programma >>