Inhoud

 

Redactioneel

 

Henk de Meij

25 jaar redactionele vrijheid

 

Frans Schalkwijk

I am not your Freud

 

Michel Thys

Onontkoombaar en ongrijpbaar -- Over het identiteitsvraagstuk in de psychoanalyse

 

Birgit Sebreghts

Animatie van een onbegrepen leven -- over autisme en psychotherapie

 

Jan Cambien

Liefde en haat in het werk van Freud, Klein en Bion -- Klinische consequenties

 

Naast de bank - Oor voor het onzegbare -- Een beschouwing bij Het landschap van de polyfonisten van Paul van Nevel

 

Histories - Rorschach en Murray: de pioniers van de projectieve testdiagnostiek en de psychoanalyse

 

Scènes - Waarom Wagners helden dood willen

 

Verslagen

  • 51ste IPA en 25ste IPSO World Congress The Feminine [Londen, 23-27 juli 2019]
  • Studiedag Dynamische tropenjaren [Amsterdam, 24 mei 2019]
  • Symposium en afscheidsviering Lut De Rijdt [Kortenberg, 27 juni 2019]
  • Studiedag A day of teaching with Dickon Bevington [Kortenberg, 29 maart 2019]

 

Boeken

Moniek Thunnissen & Maurits Nijs (2018). De essentie van de psychotherapie -- Psychotherapie voor de psychiatrische praktijk; Ben Schomakers (2018). Het begin van de melancholie -- Over verdriet, verlangen en werkelijkheid; Peter Verstraten & Sjef Houppermans (red). (2016). Oedipus heerst!?; Peter Verstraten & Sjef Houppermans (red.). (2018). Oog om oog -- Psychoanalyse en tv-series; Rosine Jozef Perelberg & Gregorio Kohon (red.). (2017). The Greening of psychoanalysis -- André Green’s new paradigm in contemporary theory and practice; Simonetta Diena (2018). Psychoanalysis listening to love -- Passion and bonds; Frances Thomson-Salo (2017). Engaging infants -- Embodied communication in short-term infant-parent therapy; Franco de Masi (2018). Karl Abraham -- At the roots of analytic theory; David L. Downing & Jon Mills (red.). (2017). Outpatient treatment of psychosis -- Psychodynamic approaches to evidence-based practice

 

Ontvangen

Kalender

Personalia

Jaaroverzicht