Inhoud

 

Redactioneel

 

Jaap Ubbels Intersubjectiviteit in de psychoanalyse van kinderen en adolescenten

 

Jos de Kroon, Anneke van den Berg & Nordin L’oihmi De vreemdeling in onszelf -- Over het syndroom van Capgras

 

Barbara Haverhals Tussen chaos en orde: de dynamiek van het archaïsche

 

Anna Bentinck van Schoonheten Een verhulde fundamentele tegenstelling tussen Freud en Ferenczi -- Boekessay

 

Naast de bank - Gewoon psychoanalytische psychotherapie?

 

Histories - P.C. Kuiper, de psychiater, de analyticus en de analysant

 

Scènes - Freud: ‹Een hoop vaders› -- Over de tranen van Freud

 

Verslagen

• Congres ‹Contemporary Psychoanalytic Perspectives in Gender Diversity and Sexualities› [27-28 September 2019, Brussel]

• Studiedag Nederlandse Verenging voor Psychoanalytische Psychotherapie 1 november 2019 [1 november 2019, Amsterdam]

 

Boeken

Gregorio Kohon (red.). (2018). British Psychoanalysis -- New perspectives in the independent tradition; James Rose & Graham Shulman (red.). (2016). The non-linear mind -- Psychoanalysis of complexity in psychic life; Robert Winer & Kerry L. Malawista (2017). Who’s behind the couch? -- The heart and mind of the psychoanalyst; Chistopher Bollas (2018). Meaning and melancholia -- Life in the age of bewilderment; Franco Borgogno, Alberto Luchetti & Luisa Marino (red.). (2016). Reading Italian psychoanalysis; Giuseppe Civitarese (2015). Le rêve nécessaire; Lionel Bailly, David Lichtenstein, & Sharmini Bailly (red.). (2018). The Lacan tradition. Lines of development. evolution of theory and practice over the decades; Eric Kandel (2018). De gestoorde geest -- Wat ongewone hersenen ons vertellen over onszelf

 

Reacties

 

Ontvangen

 

Kalender

 

Personalia