Inhoud

 

Redactioneel

 

-----

De therapeut aan het werk

Annie van de Vijver

De eenzaamheid daar en toen, hier en nu gedragen -- Een ambulante psychoanalytische groepssessie

 

Theo Ingenhoven

Inzicht zonder uitzicht? -- Commentaar op de bijdrage van Annie van de Vijver

 

Myriam Van Gael

De wegen naar Rome -- Commentaar op de bijdrage van Annie van de Vijver

 

Annie van de Vijver

Krijgen cliënten tegenwoordig nog tijd? -- Repliek op de commentaren van Theo Ingenhoven en Myriam Van Gael

----

 

Zeno Van Duppen, Birgit Sebreghts, Katrien Foubert, Karolien Meyers & Benedicte Lowyck

Transformaties in corona

 

Ludi Van Bouwel

Affectieve storm en psychose

 

Michel Thys

De psychoanalyse tussen zin en onzin -- Over het infantiele en het traumatische (en het groteske)

 

----

Naast de bank -- Het hondbewuste

 

----

Scènes -- Wanneer anatomie toch poëzie kan worden

 

----

Boeken

Mark van der Gaag en Tonnie Staring (red.). (2019). Handboek psychose; Mattias Desmet (2019). Lacan’s logic of subjectivity - A walk on the graph of desire; Frank Koerselman (2020). Ontvadering - Het einde van de vaderlijke autoriteit; Joeri Calsius (2017). Werken met een lichaam dat moeilijk doet - Een andere kijk op het psychosomatische lichaam in therapie; René ten Bos (2020). De coronastorm - Hoe een virus ons verstand wegvaagde; Paul Verhaeghe (2020). Houd afstand, raak me aan; Antoine Mooij (2015). In de greep van de taal - Symboliseren en betekenisgeving: Lacan en Cassirer; Rob van Gerwen (2018). Zullen we contact houden - Hoe we de geest uit ons wereldbeeld verwijderen; Lawrence J. Brown (2019). Transformational processes in clinical psychoanalysis - Dreaming, emotions and the present moment

 

Ontvangen

Kalender

Personalia