In het nummer vindt de lezer drie artikelen met een literaire inslag: een artikel over Coetzee en zijn bemoeienis met de psychoanalyse (Jaap Ubbels), een artikel over de taal van Sebald en de relatie met diens in de wereld zijn (Jos van Eijk), en een artikel waarin Sebalds roman Austerlitz wordt gebruikt om het theoretische concept van bi-ocularity te adstrueren (Famke Kwee). Ten slotte vonden we Anneleen Masschelein als expert op het raakvlak van psychoanalyse en literatuur bereid om een bijdrage te leveren waarin zij verhaalt over een verrassend experiment in de transitionele ruimte van psychoanalyse en literatuur. Enkele redactieleden memoreren in een persoonlijke bijdrage aan een favoriete roman met psychoanalytische connecties. Ook de rubrieken staan in het teken van literatuur.