Antoine Mooij opent het nummer met een artikel waarin hij het concept van symbolisering een belangrijke plaats toekent in het psychopathologisch denken.

Ronny Vandermeeren neemt de plaats van de psychoanalytische psychotherapie onder de loep vanuit de gehechtheidstheorie. Na een uiteenzetting van de verschillende oriëntaties binnen psychoanalytische psychotherapie onderzoekt hij diverse wegen om in de huidige onrustige tijden staande te blijven. (Zie ook het gratis artikel.) 

Het artikel van Van Haute, Westerink en Kistner biedt inzicht in de complexiteit van de Freudvertaling. Het drift-concept wordt vanuit een lezing van de Drie Verhandelingen genuanceerd besproken. De verschillende stadia van het denken en schrijven van Freud rond het begrip 'Trieb' worden op een rijtje gezet. De bespreking is kritisch: ideeën van Freud, Lacan en Laplanche worden ter discussie gesteld en niet zomaar voor waar aangenomen. Vanuit de vertaalhoek wordt aangetoond in hoeverre Freud inderdaad veel minder eenduidig was, zoals wordt verondersteld door met name Lacan en Laplanche.

In de rubriek Histories wordt R. Horacio Etchegoyen (1919-2016) besproken. Naast de bank heeft als intrigerende titel 'De perverse politieke stijl' en in Scènes wordt ingegaan op tv-kijken en psychoanalyse.